معرفی

مشخصات فردی

جعفر سرقینی

نام - نام خانوادگی : جعفر   سرقینی

پست الکترونیکی : j_sargheini@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معدن(کانه آرایی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : استرالیا(دانشگاه نیوسالت ولز)

سوابق اجرایی

معاون معدنی وزارت صنایع و معادن- مدیر عامل شرکت کل معادن ایران- مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی- مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات

 

مدیر عامل شرکت آلو مینیوم ایران (ایرالکو)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 استادیار دانشگاه صنعتی سهند از 1375 تا 1376- استادیار دانشگاه تهران از 1376 تا 1377- استادیار دانشگاه آزاد واحد جنوب از 1376 تا کنوننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معدن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی معدن

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

جعفر سرقینی
جعفر سرقینی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی معدن
مرتبه علمی :
    استادیار
^